Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:MX6010
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Miljövetenskap 15 hp, Miljökemi 7,5 hp, Ekologi 7,5 hp samt Hälsa och miljö 7,5 hp.
  • Video
  • Bilder
Fråga SYV