Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:BM8013
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Människans prestationsförmåga, dess begränsningar och möjligheter I 7,5 hp samt Idrottsfysiologi 7,5 hp.
  • Video
  • Bilder
Fråga SYV