Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:FÖ8033
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Kandidatexamen inom företagsekonomi 180 hp, Internationella marknadsföringsstrategier 7.5 hp (avancerad nivå) samt marknadsföring 7,5 hp. Engelska 6
  • Video
  • Bilder
Fråga SYV