Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:IN8003
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Teknologie kandidatexamen, högskoleingenjörsexamen eller motsvarande. 45 hp på avancerad nivå i företagsekonomi eller industriell organisation. Engelska 6.
  • Video
  • Bilder
Fråga SYV