Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:FÖ8041
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Kandidatexamen med huvudområdet företagsekonomi, Forskningsdesign och metoder 7,5 hp (avancerad nivå) eller motsvarande. Engelska 6.
  • Video
  • Bilder
Fråga SYV