Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:BM8008
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Vetenskapliga metoder med naturvetenskaplig inriktning 7,5 hp, avancerad nivå.
  • Video
  • Bilder
  • Om utbildningen
Fråga SYV