Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:BY4048
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Husbyggnad I 7,5 hp, Tillämpad matematik III och Byggkonstruktion I 7,5 hp.
  • Video
  • Bilder
Fråga SYV