Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:FÖ8042
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Kandidatexamen med huvudområdet företagsekonomi eller motsvarande. 45 hp på avancerad nivå inom huvudområdet företagsekonomi eller industriell organisation. Engelska 6.
  • Video
  • Bilder
Fråga SYV