Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:IN8013
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Teknologie kandidatexamen, högskoleingenjörsexamen eller motsvarande. Industriell organisation 15 hp. Engelska 6.
  • Video
  • Bilder
  • Om utbildningen
Fråga SYV