Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:MX4003
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: 30 hp inom miljövetenskap eller motsvarande.
  • Video
  • Bilder
Fråga SYV