Utbildningen saknar starttillfällen och kan ha utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Informationsteknologi - forskningsinriktat masterprogram

Högskolan i Skövde

Längd:120 hp
Typ:Program
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Examen:Masterexamen
Programkod:ITFMA
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: För att vara behörig till programmet krävs en examen på grundnivå inom informationsteknologi (eller motsvarande) omfattande minst 180 hp. I denna examen ska det ingå ett forskningsorienterat självständigt arbete om minst 15 hp. Vidare krävs godkänt... Läs mer
Fråga SYV