Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:FÖ6009
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Strategisk marknadsföring I 7,5 hp.
  • Video
  • Bilder
  • Om utbildningen
Fråga SYV