Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:FÖ4038
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Organisation och ledarskap 7,5 hp (1-30), Marknadsföring 7,5 hp (1-30), Ekonomistyrning 7,5 hp (1-30), Affärsredovisning 7,5 hp (1-30).
  • Video
  • Bilder
  • Om utbildningen
Fråga SYV