Längd:120 hp
Typ:Program
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:SADTI
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Kandidatexamen 180 hp inkluderande ett självständigt akademiskt examensarbete motsvarande 15 hp inom informatik, informationsvetenskap, datavetenskap, interaktionsdesign, mjukvaruutveckling, informationsteknologi, tjänstevetenskap,... Läs mer
  • Video
  • Bilder
Fråga SYV