Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:MT6007
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Tillämpad matematik I, II och III 22,5 hp, Mekanik 7,5 hp, Hållfasthetslära 7,5 hp, Materiallära 7,5 hp, Konstruktionsteknik I och II 15 hp.
  • Video
  • Bilder
  • Om utbildningen
Fråga SYV