Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:UV8010
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Förskollärar-, lärar- eller fritidspedagogexamen. Dessutom krävs tre års yrkeserfarenhet på heltid som lärare.
  • Video
  • Bilder
  • Om utbildningen
Fråga SYV