Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Masterprogram i utbildningsvetenskap - Utbildningssociologi

Uppsala universitet

Längd:120 hp
Typ:Program
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Examen:Masterexamen
Programkod:UUV2M
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Examen på grundnivå om minst 180 hp med 90 hp i ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne.Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.
  • Om utbildningen
Fråga SYV