Utbildningen saknar starttillfällen och kan ha utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Samhällskunskap

Södertörns högskola

Längd:300 hp
Typ:Program
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Examen:Lärarexamen
Programkod:P3408
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet + Engelska B, Samhällskunskap A, de behörighetskurser som gäller för undervisningsämnet / undervisningsämnena. Eller: Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2, de behörighetskurser som gäller för undervisningsämnet / undervisningsämnena
Fråga SYV