Utbildningen saknar starttillfällen och kan ha utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Grundlärarutbildning med interkulturell profil, med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3

Södertörns högskola

Längd:240 hp
Typ:Program
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Examen:Lärarexamen
Programkod:P3406
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b/2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
Fråga SYV