Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Project based research training

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:LB0066
Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande 30 hp på avancerad nivå inom lantbruksvetenskap eller trädgårdsvetenskap, samt Engelska B.
Fråga SYV