Längd:30 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:RK5004
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Religionsvetenskap (1-60) 60 hp.
  • Video
  • Bilder
  • Om utbildningen
Fråga SYV