Längd:30 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:PS3007
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Psykologi inriktning hälsa (1-30) 30 hp eller Psykologi (1-30) 30 hp eller motsvarande.
  • Video
  • Bilder
  • Om utbildningen
Fråga SYV