Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:BEG500
Förkunskapskrav: Tre terminers studier på kandidatprogrammet i kultur- och samhällsanalys vid Uppsala Universitet eller motsvarande.
  • Video
  • Bilder
Fråga SYV