Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:IK4015
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Databaser och databasdesign 7,5 hp.
  • Video
  • Bilder
  • Om utbildningen
Fråga SYV