Längd:30 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:SK7001
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Statsvetenskap (1-90) 90 hp.
  • Video
  • Bilder
  • Om utbildningen
Fråga SYV