Längd:30 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:EN1001
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet +Engelska B (områdesbehörighet 2).Eller:Grundläggande behörighet (enligt Gy2011).
  • Video
  • Bilder
  • Om utbildningen
Fråga SYV