Längd:30 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:MK1008
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.
  • Video
  • Bilder
  • Om utbildningen
Fråga SYV