Utbildningen saknar starttillfällen och kan ha utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Hållbar markförvaltning i agroekosystem

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:BI1220
Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande minst 50 hp lantbruksvetenskap (varav minst 20 hp dubbelklassade i växtbiologi) eller 50 hp trädgårdsvetenskap (varav minst 20 hp dubbelklassade i biologi) eller 50 hp markvetenskap.
Fråga SYV