Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:MA2027
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet +Matematik D (områdesbehörighet 8).Eller:Matematik 3c (områdesbehörighet A8).
  • Video
  • Bilder
  • Om utbildningen
Fråga SYV