Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:EN2037
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet +Fysik A, Matematik C (områdesbehörighet 13)..Eller:Fysik 1a / 1b1+1b2, Matematik 3b / 3c (områdesbehörighet A13).
  • Video
  • Bilder
  • Om utbildningen
Fråga SYV