Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:FÖ2014
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet +Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4).Eller:Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A4).
  • Video
  • Bilder
  • Om utbildningen
Fråga SYV