Längd:180 hp
Typ:Program
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Examen:Högskoleingenjörsexamen
Programkod:TGMSK
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet +Fysik B, Kemi A, Matematik D (områdesbehörighet 8)Eller:Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c (områdesbehörighet A8).
  • Video
  • Bilder
Fråga SYV