Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:HL8010
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Kandidatexamen i ett samhälls-, beteende- eller vårdvetenskapligt ämne eller annat ämne relevant för utbildningen.
  • Video
  • Bilder
  • Om utbildningen
Fråga SYV