Längd:180 hp
Typ:Program
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:NGBTF
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet +Matematik C, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. (områdesbehörighet 3).Eller:Matematik 3b / 3c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A3).
  • Video
  • Bilder
Fråga SYV