Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:PS8001
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Psykologi inriktning idrott och motion (1-90) 90 högskolepoäng eller motsvarande.
  • Video
  • Bilder
  • Om utbildningen
Fråga SYV