Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:MA4005
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Kurserna Envariabelanalys 7,5 hp och Linjär algebra 7,5 hp eller kurserna Tillämpad Matematik I, II och III (22,5 hp).
  • Video
  • Bilder
  • Om utbildningen
Fråga SYV