Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Ledarskap och organisation

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:FÖ0370
Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande minst 90 hp varav 30 hp inom ämnet företagsekonomi.
Fråga SYV