Längd:300 hp
Typ:Program
Nivå:grundavancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:TACIS
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet +Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 (områdesbehörighet A9)EllerFysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet 9)
  • Video
  • Bilder
Fråga SYV