Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Självständigt arbete i livsmedelsvetenskap - magisterarbete

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:30 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:EX0727
Förkunskapskrav: För studenter antagna före 1 juli 2007Kunskaper motsvarande 180 hp totalt varav 90 hp i huvudområdet livsmedelsvetenskap; maximalt 15 hp inom huvudområdet livsmedelsvetenskap får utgöras av kurser på grundnivå G1N, G1F i biologi. I huvudområdet ska... Läs mer
  • Om utbildningen
  • Om utbildaren
Fråga SYV