Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Food Chemistry and Food Physics

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:LV0105
Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande minst 30 hp livsmedelsvetenskap och minst 30 hp kemi.
Fråga SYV