Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Food microbiology, quality management and food law

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:LV0104
Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande minst:- 60 hp livsmedelsvetenskap och 60 hp biologi, varav- 5 hp biokemi,- 5 hp cellbiologi- 5 hp mikrobiologi
Fråga SYV