Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Sociologi 61-90

Högskolan Väst

Längd:30 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:SOL202
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Fullgjorda kursfordringar om 30 hp i Sociologi 1-30 hp samt 22,5 hp i Sociologi 31-60 hp inklusive Forskningsmetod (Kvantitativ och kvalitativ metod) 6 hp och Tillämpningsarbete/Uppsats 7.5 hp eller motsvarande.
  • Om utbildningen
Fråga SYV