Utbildningen saknar starttillfällen och kan ha utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Djuromvårdnadens grunder

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:DO0096
Förkunskapskrav: Naturkunskap 2 (kan ersättas av Bi 1)
Fråga SYV