Utbildningen saknar starttillfällen och kan ha utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Djurskydd, författningskunskap och epizootologi

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:6 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:TU0001
Förkunskapskrav: Veterinärexamen från land utanför EU/EES och Schweiz, med beslut från Statens Jordbruksverk om kompletterande utbildning. Kunskaper motsvarande Svenska 3 samt Engelska 6 från svensk gymnasieskola.
Fråga SYV