Utbildningen saknar starttillfällen och kan ha utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Examensarbete - omvårdnad, kandidat

Högskolan Väst

Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:EXO501
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: För att vara behörig till kursen krävs att 60 hp skall vara godkända inom omvårdnad. Dessutom skall kursen Vetenskaplig teori och metod - omvårdnad 7,5 hp, nivå 61-90 hp eller motsvarande vara genomförd.
  • Om utbildningen
Fråga SYV