Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Examensarbete i Psykologi, kandidat

Högskolan Väst

Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:EXM500
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Fullgjorda kursfordringar om 120 högskolepoäng varav minst 52,5 hp inom huvudområdet Psykologi.
  • Om utbildningen
Fråga SYV