Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Sjukvårdslära och verksamhetsförlagd utbildning 2

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:DO0103
Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande 95 hp i ämnet djuromvårdnad varav 7,5 hp färdighetsträning av kliniska moment.
Fråga SYV