Utbildningen saknar starttillfällen och kan ha utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Djuromvårdnad inom djurens hälso- och sjukvård 2

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:DO0101
Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande 45 hp inom djuromvårdnad varav 11 hp djurens anatomi och fysiologi inklusive 3 hp rörelseapparaten.
Fråga SYV