Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Epidemiologi, biostatistik och vetenskaplig metodik i djuromvårdnad

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:DO0093
Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande 20 hp inom djuromvårdnad.
Fråga SYV