Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Makt, kön, etnicitet och andra ojämlikhetsmönster

Högskolan Väst

Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:MKB201
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: För behörighet krävs fullgjorda kursfordringar om 30 högskolepoäng i socialt arbete, eller motsvarande.
  • Om utbildningen
Fråga SYV